Marka Tescil

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Tasarım

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının insan duyuları ile algılanabilen, şekil, çizgi, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümü tanımlamaktadır. Bilinen ve kullanılan tasarımlar dışında, farklı tasarlanabilen ürünlerin yeni ve özgün tasarımları, sahibine ticari olarak avantaj sağlar.

Patent & Faydalı Model

Patent,buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.


Coğrafi İşaretler

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir.

Entegre Devre Topoğrafyası

20. yüzyılın üçüncü çeyreğinden itibaren endüstriye ve günlük yaşama “çip”, “silikon çip”, “silikon vadisi” gibi sözcükler girmiştir.

Barkod

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntemdir. Barkod, değişik kalınlıktaki çizgilerden ve bu çizgiler arasındaki boşluklardan oluşur.

Kurumsal Tescil Hizmetlerinde Partneriniz Truva Patent

Bizi arayın, hızlı bir şekilde istediğiniz marka,tasarım,telif hakkı, patent hakkında hemen yardımcı olalım.

Detaylı Bilgi